Business for Breakfast Brno

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu.

Výhody a pomoc podnikatelům v době koronové

Je to chaos. Téměř každý den se něco mění a o věcech se diskutuje dlouho předtím, než jsou opravdu schválené.

Proto jsme pro vás vytvořili ucelený přehled všech důležitých novinek, výhod a příspěvků, které můžete jako podnikatel v této náročné době využít.

Přidali jsme i skvělé projekty „obyčejných“ lidí, šikovné odkazy a daší aktuální témata.

Informace neustále doplňujeme.

Nejnovější aktualizace

11.6.2020

Spouští se nový záruční program COVID III
Byl schválen Liberační balíček III
Antivirus A je prodloužen do konce srpna
Připravuje se nový Antivirus C

4.6.2020

Odkaz na nejčastější otázky o bonusu pro s.r.o.
Odkaz na článek o kontrolách OSVČ při čerpání bonusů

30.5.2020

Lze žádat o kompenzační bonus pro s.r.o.
Firmy mohou odložit platby sociálního pojištění za své zaměstnance
Ošetřovné je prodlouženo až do 30.6.
Nové podmínky pro uplatnění daňové ztráty
Obce vás mohou osvobodit od platby daně z nemovitostí
V budoucnu budou rychleji vráceny přeplatky ze zelené nafty

8.5.2020

Žádosti o druhý příspěvek pro OSVČ jsou již přijímány
Vláda schválila podporu pro společníky malých s.r.o.
Antivirus je prodloužen do konce května
OČR bylo zvýšeno, nově i pro DPP a DPČ
Vláda schválila snížení DPH pro řadu zboží a služeb
EET je pozastaveno až do 1.1.2021  

Na co máte právo ?

Kompenzační bonus pro OSVČ

Původní příspěvek 25 000 kč pro OSVČ odpovídá částce 500 kč/den od začátku krizové situace do konce dubna. Pro další období je k dispozici nový příspěvek ve výši 19 500 Kč pro období od 1. května do 8. června.

Podmínky i postup zůstávají podobné jako u původní pětadvacítky. Při žádosti o příspěvek musíte podepsat čestné prohlášení o tom, že:

 • Jste OSVČ na hlavní činnost. Případně i na vedlejší, ale nesmíte mít součastně zaměstnání (což nově neplatí pro zaměstnance v pedagogické činnosti, kteří současně podnikají).
 • 12. březnu 2020 byla vaše činnost aktivní. V případě sezónního podnikání mohla být přerušena po 31. srpnu 2019.
 • Vaše podnikání bylo momentální situací negativně ovlivněno.

Žádosti pro první i druhé období jsou přijímány a peníze jsou obvykle odeslány 3-5 dnů od podání. Žádost můžete podat ZDE.

Příspěvek lze kombinovat s OČR a není nutné pozastavit fakturaci. Pokud jste současně OSVČ a zastupitel, o bonus můžete žádat také.

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Za první bonusové období 12.3.-30.4. lze tedy podat žádost do 30.6., za druhé bonusové období 1.5.-8.6. lze podat žádost do 7.8.2020.

Odpovědi na všechny vaše další otázky pravděpodobně najdete v rozsáhlém článku ministerstva.

Zajímá vás, jak je to s případnými kontrolami při čerpání bonusů? Zajímavý článek (nejen o této problematice) najdete zde.

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o.

Jedná se rozšíření programu pětadvacítka, který podpořil OSVČ. Nově je program rozšířen i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným.

Znění zákona bylo upraveno (27.5.), podmínky jeho uplatnění jsou nyní následující:

 • Jedná se o s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.
 • Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ.
 • Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
 • Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019.
 • Žadatel musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.
 • Dále musí být splněny stejné podmínky jako u OSVČ.

Žádost lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Za první bonusové období 12.3.-30.4. lze tedy podat žádost do 30.6., za druhé bonusové období 1.5.-8.6. lze podat žádost do 7.8.2020.

Žádost můžete vyplnit elektronicky zde.

Více informací si přečtěte ZDE.

Hodnotné informace najdete v článku nejčastější otázky a odpovědi na stránkách ministerstva.

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění

Všem OSVČ je zcela odpuštěna částka platby minimální zálohy zdravotního i sociálního pojištění na půl roku od března do srpna (pokud máte březnové zálohy už zaplacené, použijí se na úhradu zářijové platby).

Jde o úplné prominutí plateb v jejich minimální výši. OSVČ s minimálními zálohami tak nemusí teď ani za rok platit vůbec nic, OSVČ s vyššími zálohami půl roku také nebude platit, další rok po vyúčtování však doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a svou skutečnou zálohou.

Prominutí záloh platí pro OSVČ s hlavní i vedlejší činností, prominutá částka u sociálního pojištění je 2 544 Kč (1 018 Kč pro vedlejší činnost), u zdravotního pojištění je to 2 352 Kč.

Dobrovolná platba nemocenského pojištění zůstává stejná.

Důležitá informace je, že toto období bude z hlediska důchodu bráno tak, jako byste zálohy platili, nijak vás tedy nepoškodí. Jako OSVČ na hlavní činnosti ušetříte celkem 29 376 Kč.

Ošetřovné člena rodiny pro OSVČ, DPP a DPČ

OSVČ a nově i lidé na DPP a DPČ mají nárok na ošetřovné v případě péče o dítě mladší 13 let, které nemůže navštěvovat dětské zařízení z důvodu jeho uzavření.

Ošetřovné je od dubna zvýšeno na 80 %, pro OSVČ na 500 Kč/den.

Nově mají také nárok na ošetřovné i lidé pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Dohody musí být aktivní a podmínkou je účast na nemocenském pojištění v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nejčastěji se bude jednat o měsíc únor 2020.

O ošetřovné půjde požádat zpětně za celou dobu od začátku nouzového stavu. Za březen se vyplácí 60 %, od dubna 80 %.

Žádosti za duben jsou přijímány do 7. června 2020, vše pro její odeslání najdete na stránkách ministerstva

Brzy bude zahájen příjem žádost pro měsíc květen, celý program je rozšířen až do 30. června. 

Ačkoliv se školy otevírají, pokud do nich dítě nepošlete kvůli některému z oficiálních důvodů (senior v domácnosti, chronické onemocnění…) ošetřovné by vám stále mělo náležet. V případě, že dítě do školy pošlete, nárok na ošetřovné zaniká i přes omezený provoz škol. Více informací zde.

Zpracování žádosti a odeslání platby trvá 3–4 týdny od podání.

Proplácení platů zaměstnanců – program Antivirus

Stát schválil i pomoc ve formě proplácení platů zaměstnanců, kteří kvůli omezení nemohou vykonávat svou práci.

Program Antivirus A je prodloužen až do konce srpna (jedná se o pomoc zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz). Oficiální prohlášení o prodloužení programu najdete ZDE.

Zároveň vzniká nový program Antivirus C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti („Pojistné“) placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru („na pracovní smlouvu“) za období červen až srpen 2020.

První podmínkou pro nárok na prominutí Pojistného bude, že počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50. Zaměstnavatel bude muset udržet 90% zaměstnanost a 90% objem vyměřovacích základů zaměstnanců ve srovnání s březnem 2020. Dále zaměstnavatel bude muset odvést pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve stanovené lhůtě a výši podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Vládou a Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona nyní čeká projednání na půdě Senátu ve stavu legislativní nouze.

Více informací o novém Antiviru C najdete ZDE.

Advokátní kancelář Spring Walk pro vás připravila přehledného průvodce Antivirem.

Odklad nájmu

Momentálně je v jednání návrh, který myslí na podnikatele s uzavřenými provozovnami. 

Podle tohoto návrhu by mohli požádat o odklad placení nájemného až do 30. června. Poté budou mít na uhrazení dluhu dva roky.

Finální znění zatím není hotové, mluví se o podobných podmínkách pro veškeré nájmy, budeme vás informovat.

Náhrada škody

Podle krizového zákona stát odpovídá za škody způsobené krizovými opatřeními. Jde o velmi kontroverzní téma. Vláda ho momentálně vyřešila tím, že schválila změnu režimu karantény. Místo původního krizového zákona nyní využila zákon o ochraně veřejného zdraví. Tím se “elegantně” zbavila povinnosti nahrazovat podnikatelům škody.

A tady povinnost náhrady škody možná končí… uvidíme, co se bude dít dál.

Kdo vám pomůže?

S aktuálními informacemi k tématu nám pomáhá člen BforB Jarda Zeman, majitel advokátní kanceláře.

Potřebujete nezávaznou právní konzultaci?

Kontaktujte Jardu:

Daně a účetnictví

Daňové úlevy

8.6. byl schválen nový Liberační balíček III, který rozšiřuje dosavadní daňové úlevy z Liberačního balíčku I a II.

Nejdůležitější novinky:

 • Posouvá se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020.
 • Prodlužuje se prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020.
 • Až do 31. prosince 2020 se odsouvá povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž dojde k automatickému prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy bude správcem daně povoleno posečkání v souvislosti s koronavirem.

Další důležité informace k Liberačnímu balíčku III najdete zde.

Pozastavení EET

3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb byla odložena a EET je celkově pozastaveno až do 1. ledna 2021.

Nikdo tedy v současnosti nemusí evidovat své tržby (ale samozřejmě můžete). 

Skvělé ucelené informace najdete na stránkách Poradna EET.

Loss carryback, zpětné působení daňové ztráty

V současnosti můžete uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a to za předpokladu, že budete opět generovat zisk. Nově můžete uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

Více se dozvíte zde.

Termín pro odevzdání daňového přiznání se NEposunul

Oficiálně se termín pro odevzdání daňového přiznání NEposunul. Nicméně bylo rozhodnuto, že veškeré sankce za pozdní odevzdání i úrok za pozdní zaplacení daní se ruší až do 1. července 2020 (v tento den však už musíte mít daně zaplacené). 

Není potřeba o nic žádat ani nic prokazovat, daně lze beztrestně odevzdávat až do konce července. Termín pro odevzdání přehledů pro ČSSZ a ZP je do 3.8.2020, kdy musí být opět vše už uhrazené.

Pokud pro vás daně zpracovává poradce, termín odevzdání zůstává stejný, 1. července 2020.

Snížení DPH

Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb.

Jde především o oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby, vodné a stočné, knihy, e-knihy a audioknihy.   

Celkový výčet najdete na stránkách ministerstva financí.

Rychlejší přeplatky ze zelené nafty

V rámci podpory zemědělského podnikání se zkracuje lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty.

Nyní se přeplatek podnikateli vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Napříště bude tato lhůta zkrácena na 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud správce daně zahájí postup k odstranění pochybností či daňovou kontrolu, pak tato lhůta bude v délce 15 dnů od oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Protikrizový daňový balíček dává obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí.

V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho). Nově k tomuto kroku budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

Odklad platby sociálního pojištění zaměstnanců

Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd tak mohou odvádět pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %).

Firmy tak díky odložení pojistného získají prostředky na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného odpovídající navýšení o necelá 4 % p. a. Navržená úprava se týká pojistného splatného do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna.

V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník.

Kdo vám pomůže?

S aktuálními informacemi k tématu nám pomáhá členka BforB Julie Kamanová, majitelka účetní kanceláře.

Potřebujete nezávaznou konzultaci z daňové oblasti?

Kontaktujte Julii:

Bezúročné půjčky a jiné finanční programy

Úvěry a záruky pro podnikatele COVID

Jako pomoc podnikatelům a firmám byly připraveny bezúročné úvěry a záruky COVID. Jsou určeny pro malé a střední podniky postižené momentální situací. Výše úvěru je od 500 000 do 15 000 000 Kč, splatnost 2 roky s odložením až o 12 měsíců.

První i druhý program COVID byly velmi rychle vyčerpány. V současnosti byl schválen nový program COVID III.

Více zjistíte zde.

Nicméně… raději na tyto úvěry úplně nespoléhejte. Zkušenosti našich členů bohužel souhlasí s tímto neveselým článkem.

Odklady splácení úvěrů

Banky postupně souhlasily s tím, že umožní svým klientům odklady splátek. Nový oficiální návrh ministerstva říká, že na odklad splátek má nárok každý (na základě podané žádosti) na dobu 3–6 měsíců. Odklad je bez zápisu v rejstříku, nicméně úroky si banky účtovat mohou

Návrh se týká spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Kreditních karet a kontokorentů se netýká.

Oficiální znění návrhu však nebylo zatím odsouhlaseno (mělo by být 7.4.), proto jsou odklady v praxi zatím různorodé. Některé banky nechávají záznamy v registrech nebo si dělají vlastní záznamy. 

Určitě nyní dává smysl s žádostí počkat do odsouhlasení finální podoby návrhu, budeme vás informovat.

ČNB zmírnila pravidla pro nové hypotéky

Pravidla pro úvěry a hypotéky byly lehce upraveny tak, aby bylo pro jedince snazší na hypotéku dosáhnout.

 • Limit ukazatele LTV se zvyšuje z 80 na 90 %. Jde o poměr výše hypotéky k hodnotě zastavené nemovitosti.
 • DSTI se zvyšuje ze 45 na 50 %. Jedná se o hodnotu poměru celkové dluhové služby a čistého měsíčního příjmu žadatele.
 • Posuzování podle ukazatele DTI (tedy podle poměru výše dluhu a čistého příjmu žadatele) byl zcela zrušen.

Výhody se netýkají investičních hypoték.

Více informací zjistíte na stránkách ČNB.

ČEB pomáhá exportérům

ČEB nabízí úvěry, předexportní financování, odkupy pohledávek a další pomoc exportérům.

Přečtěte si víc.

Kdo vám pomůže?

S aktuálními informacemi k tématu nám pomáhá člen BforB Daniel Šobáň, majitel Partners marketu.

Potřebujete nezávaznou finanční konzultaci?

Kontaktujte Daniela:

Online reklama zdarma

Seznam dává 100 000 000 na inzerci

Pokud bylo vaše podnikání zasaženo vlivem momentální situace, Seznam vám rád pomůže bezplatnou či dotovanou reklamou.

Prohlédněte si program Nenecháme vás v tom.

Google Ads dává 340 000 000

Program podpory spouští i Google Ads. Půjde o pomoc pro menší a střední firmy, které s nimi inzerovaly v roce 2019.

Facebook 100 000 000

I Facebook připravuje podobnou pomoc. Zatím však není jasné, jestli na ni bude mít nárok i naše republika. 

Nové informace sledujte zde.

Kdo vám pomůže?

Otázky z oblasti reklamy vám pomůže vyřešit Michal Šidlo, experta na reklamu z agentury Artevio.

Kontaktujte Michala:

Poradenství a jiná odborná asistence

Bezplatné služby agentury CZECHTRADE

CzechTrade nyní nabízí bezplatné individuální exportní poradenství v 58 zemích včetně pražské centrály. Můžete zdarma získat screening trhu, databázi potenciálních kontaktů, analýzu konkurence nebo ověřením zájmu u tří společností.

CzechTrade zároveň nabízí bezplatnou asistenci při řešení krizových situací v zahraničí.

Více zjistíte na jejich stránkách.

PR poradenství

 Konzultanti PR klubu vám rádi zdarma poradí s PR a krizovou komunikací.

Zjistěte víc.

Konzultace s koučem

Koučové v Život jako hra následují vlnu solidarity a jsou připraveni vám zdarma pomoci po psychické i poradenské stránce.

Můžete si s nimi popovídat o svém životě i byznysu. Trochu si postěžovat, poradit se, vyslechnout nezaujatý názor profesionála. Kromě většího klidu můžete objevit i nečekaná řešení.

Pokud je pro vás tato doba náročná z jakýchkoliv důvodů, určitě velkorysou nabídku využijte.

Mrkněte na Život jako hra.

Kdo vám pomůže?

V tuto chvíli hledáme odborníka, který nám pomůže udržet si v této rubrice přehled a poradí i našim členům.

Jste to vy? Dejte nám o sobě vědět.

Pojištění podnikatelů

Máte nárok na peníze při pojištění firmy?

Podívejte se do smlouvy na část „Přerušení provozu“. Máte sjednané riziko Pojištění pro případ úplného nebo částečného přerušení provozu v důsledku úředního zásahu? Pak máte nárok na pojistné plnění.

Co nejdříve nahlaste pojišťovně pojistnou událost. Nenechte se odradit případným tvrzením pojišťovny, že by nařízením vlády musela být uzavřena přímo vaše provozovna. Není to pravda.

Nemůžete momentálně platit pojistné?

Pojišťovna může vaši smlouvu ukončit až po upomínce se stanovením termínu pro zaplacení, ve které je zároveň upozornění, že pojištění po uplynutí této lhůty zanikne. Lhůta musí být minimálně 30 dní. 

To platí u pojistných smluv sjednaných v režimu zákona č.89/2012 Sb (občanský zákoník). Smlouvy sjednané za předchozí právní úpravy zanikají za 6 měsíců po nezaplacení pojistného.

Prodlení s placením následného pojistného nemá vliv na plnění pojistné události. Pojišťovna si z případného plnění odečte dlužné pojistné (u některých typů pojištění odpovědnosti za škodu nemá na odečtení dlužného pojistného pojišťovna právo a dlužné pojistné je potřeba uhradit, aby nedošlo k jeho zániku).

Pojištění pracovní neschopnosti

V souvislosti se současnou situací pojišťovny žádná omezení nezavedly.

U většiny pojišťoven je tedy potřeba pracovní neschopnost nahlásit ještě před počátkem nároku na čerpání dávky, nejpozději do 28 dne, jinak nárok zaniká.

Kdo vám pomůže?

S aktuálními informacemi k tématu nám pomáhá člen BforB Milan Porteš, majitel firmy EUVIN.

Potřebujete nezávaznou konzultaci pojištění?

Kontaktujte Milana:

Projekty, odkazy, informace

Programy pro podporu vývoje inovací proti koronaviru

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští program Czech Rise Up pro podporu zavádění opatření proti koronaviru z oblasti medicíny i mimo ni. Dotace je určena pro zavedené firmy i start-upy. Maximální výše dotace je až 200 milionů. Žádosti je již možné odesílat, více zjistíte na stránkách MPO.

OP PIK – Program Technologie COVID 19

Byl zahájen program určený na podporu malých a středních firem v oblasti výroby zdravotnických pomůcek (a jiné podpory boje proti koronaviru).

Děkujeme naší člence Adéle Štorkové z EFA.cz za skvělý přehled, kde zjistíte o programu vše postatné.

Spojujeme Česko

Ve spolupráci CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Svazu průmyslu a dopravy vznikl web Spojujeme Česko

Mimo jiného na něm můžete jako podnikatelé žádat o pomoc pro vaši firmu a hledat nové příležitost.

Podpora prodeje zavřených obchodů

Pokud máte uzavřenou prodejnu, týká se vás projekt Nakupbezpecne.cz. Jde o projekt s podporou ministerstva průmyslu, který pomáhá dostat vaše zboží mezi zákazníky i přes uzavřené prodejny.

Prozkoumejte na Nakupbezpecne.cz

Otevírání provozoven

Plány otevírání provozoven se mohou měnit s ohledem na vývoj situace.

V současnosti vypadá plán takto:

 · od 20.4. opět začíná poskytování služeb v provozovnách řemeslných oborů s výjimkou provozoven ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra)

· od 27.4. otevření provozoven do 2500 m2: autoškoly, posilovny a fitness centra bez zázemí, knihovny, zoo

· od 11.5. venkovní zahrádky restaurací, muzea, galerie, kadeřnictví, provozovny nad 2 500 m2

· od 25.5.  restaurace a ubytovací zařízení

Výhody a slevy

Učebnice pro děti zdarma

Nakladatelství Fraus pomáhá bezplatným zpřístupněním všech svých elektronických učebnic. Hodí se pro rodiče i učitele.

Knihy zdarma

Databáze knih zpřísupnila přes 1300 elektronických knih zcela zdarma, jde převážně o klasickou beletrii.

Hry zdarma

Milovníci her si zase příjdou na své díky projektu „Stay at home“ a stránkám GOG.

Vzdělávání v angličtině zdarma

6 týdnů zdarma s hromadou chytrých knih na Perlego.

Online kurzy v angličtině zdarma

Více než 7 000 video kurzů zdarma na Pluralsight.com.

Nakladatelství Melvil se slevou 30 %

Melvil je nakladatelství plné smysluplných a chytrých knih. Parádní společnost do karentény. Zadejte kód COCIST19 a objednejte si potravu pro mozek se slevou 30 %.

Inspirativní příběhy podnikatelů

Příběh restaurace Padagali

V Padagali nám předveli perfektní reakci na celou situaci. Za pouhé dva dny se dokázali přetransformovat na rozvoz indického jídla. Jsou skvělým příkladem toho, že je vždy potřeba hledat nové cesty a neztrácet naději. 

Tady je jejich příběh očima majitele:

“Jako skauti se řídíme heslem Buď připraven. Samozřejmě úplně připravit se nedalo. Nicméně jakmile bylo jasné, že omezení přijdou, snažili jsme se předvídat, co to pro nás bude znamenat, co vše musíme udělat, abychom fungovali. O zavření jsme nikdy neuvažovali neb to můžeme kdyžtak udělat vždycky. 

Nejdůležitější bylo udržet tým v pohodě. Všichni jsme si sedli, řekli si, že je to fakt průšvih, slíbil sem, že udělám vše proto, abychom to zvládli a poprosil je o to stejné.  Místo toho, abychom zaměstnance poslali domů, tak jsme vymysleli nejrůznější práce a činnosti, které jsme vždy odkládaly a postupně jsme je začali dělat. A mezitím jsme dělali vše proto, abychom získali co nejvíc zákazníků zpět. 

Přes víkend jsme spustili vlastní objednávkový systém a taky vlastní rozvoz. Stále na tom makáme a víme, že ztráty budou, ale hledáme cesty jak je minimalizovat. Tak trochu nám to připomíná dobu, kdy jsme se chystali otevřít… Jen tenkrát jsme se na to chystali 4 měsíce. Teď to přišlo v podstatě přes noc. Na druhou stranu, podmínky máme všichni stejný. A až se znova otevře, tak my budeme zase připraveni.”

Kde sehnat zakázky a pomocnou ruku?

Business for Breakfast 

Spojování podnikatelů, kteří si vzájemně pomáhají, obchodují spolu, doporučují si nové zakázky a sdílí příležitosti, to je hlavní náplní klubů Business for Breakfast. 

My v BforB Brno jsme se před omezením setkávali osobně v 7 různých klubech. Vychutnávali jsme si podnikatelská setkání u dobrého jídla a mezi zajímavými řečmi jsme posouvali sebe i své podnikání. A nezastaví nás ani koronavirus. 

Momentálně nám skvěle fungují online setkání. Radíme si, doporučujeme se, pomáháme si. Jako vždy.

Chcete získat nové kontakty? Vyzkoušet, jaké to je mít stejně naladěné společníky, o které se můžete opřít i v náročných dobách? Patřit mezi lidi, kteří řeší ty samé byznysové problémy? Staňte se naší součástí. Rádi vás přivítáme na našem online setkání jako hosta. Zdarma a nezávazně.

Kontaktujte nás na:

Nebo:

Aktuálně

Přihlaste se k odběru aktualit

Informace pravidelně doplňujeme. Rádi vás budeme informovat o všech důležitých novinkách ohledně pomoci podnikatelům v době koronaviru.